Каталог
Допомога / Правила / Правила ZRK

Користувач ZRK зобов'язаний:

 

 • надавати при реєстрації точну, актуальну та найбільш повну інформацію про себе, котра може бути запрошена на сторінках ZRK, а також періодично оновлювати інформацію, щоб забезпечити її актуальність;
 • тримати у безпеці свій пароль, нести повну відповідальність за всі дії і збитки в реультаті нездатності забезпечувати конфіденційність пароля;
 • негайно повідомити ZRK про будь-яке несанкціоноване використання паролю чи будь-які порушення безпеки;
 • нести особисту відповідальність за будь-яку інформацію, дані, текст, фотографії, графіку, повідомлення, інші матеріали та їх добірки (надалі Контент), котрі Користувач розміщає на ZRK, а також за будь-яку інформацію, котру Він повідомляє іншим Користувачам та за взаємодію з іншими Користувачами;
 • добросовісно виконувати взяті на себе обов'язки перед іншими Користувачами ZRK у випадку укладення з останніми угод;
 • максимально точно, найбільш повно та грамотно описувати всі параметри, характеристики та особливості кожної роботи, розміщеної на ZRK;
 • забезпечувати і підтримувати дійсні платіжні реквізити для продажу товарів;
 • якщо у користувача активований пакет  Free, то користувач зобов'язаний попередньо сплатити комісію у розмірі 15 % від вартості замовлення для того, щоб отримати контакти покупця та прийняти замовлення.

 

Користувач ZRK має право:

 

 • безкоштовно відкрити та оформити магазин, а також розмістити перші три роботи для реклами;
 • встановлювати зручні для себе умови та способи оплати, терміни та способи доставки кожного товару;
 • придбати будь-яку роботу, представлену в магазинах Майстрів на сайті, а також замовити для себе виконання унікальної автрської роботи;
 • розміщати на ZRK інформацію про намір продавати лише Роботи, виготовлені особисто Користувачем або за його безпосередньої участі;
 • розміщати на ZRK інформацію про намір продавати чи купувати матеріальні, фізично відчутні Роботи (до них не зараховуються фотографії, відео, музика та інші види інтелектуальної діяльності), які відносяться до категорії "хендмейд";
 • продавці можуть стягувати розумну плату за доставку й обробку платежів для покриття витрат на упаковку і пересилку поштою предметів за попередньою домовленістю обох сторін.

 

Користувачам забороняється:

 

 • реєструватись на сайті від чужого імені, надавати хибну та/або неповну інформацію про себе;
 • відкривати обліковий запис, якщо Користувачу не виповнилось 18 років. У такому випадку Користувач повинен відвідувати сайт з дозволу або під наглядом одного з батьків або законного опікуна, якому не менше 18 років. У цьому випадку такий дорослий несе відповідальність за обліковий запис;
 • володіти кількома обліковими записами на ZRK;
 • змінювати ім'я Користувача за винятком, якщо Користувач пояснив зміну імені Адміністрації;
 • виставляти однакові роботи у різних розділах каталогу;
 • вносити зміни до опису виробів з метою заміни його на інший виріб;
 • здійснювати фіктивні покупки з метою підвищення рейтингу Магазину;
 • якщо вироби Користувача унікальні і неповторні, він можете додати до опису слова «оригінальний», «унікальний», «неповторний» та інші синоніми. У той же час, якщо вироби являють собою репродукції або серійні товари, забороняється описувати їх за допомогою таких термінів;
 • виставляти фотографії Робіт із журналів чи робіт інших майстрів, видаючи їх за свої;
 • перепродавати чужі роботи, якщо Користувач не приклав до їх виготовлення жодних зусиль;
 • представляти під виглядом робіт інформацію про надання послуг (наприклад "ремонт годинників");
 • розміщати у описі однієї роботи фотографії, що демонструють різні роботи;
 • розміщати на ZRK будь-яку комерційну рекламу, комерційні пропозиції, агітаційні матеріали, поширювати спам, проводити будь-які масові розсилки повідомлень і запрошень Користувачам сайту, створювати повідомлення, що вимагають їх передачі іншим Користувачам, схеми "пірамід", багаторівневого мережевого маркетингу, будь-яку іншу нав'язливу інформацію, крім випадків, коли розміщення такої інформації було схвалено Адміністрацією;
 • відправляти повідомлення з метою навмисного домагання або образи іншого Користувача;
 • розміщати будь-яку інформацію, яка є незаконною, містить наклеп, погрози, дискредитує або ображає інших користувачів або третіх осіб, містить або пропагує порнографію і дитячу еротику, ображає моральність, рекламує інтимні послуги, носить шахрайський характер, зазіхає на особисті або публічні інтереси, пропагує расову, релігійну, етнічну ненависть або ворожнечу, будь-яку іншу інформацію, що порушує права людини і громадянина, що охороняються законом, пропагує незаконну діяльність;
 • використовувати ZRK будь-яким способом, який може завадити їх нормальному функціонуванню;
 • намагатись отримати доступ до чужого логіну та паролю будь-яким способом;
 • розміщати будь-де на ZRK посилання на свої персональні сайти, сторінки і блоги, що знаходяться на сторонніх ресурсах, а також рекламувати в явному чи прихованому вигляді будь-які сторонні сайти;
 • використовувати будь-який загальнодоступний розділ ZRK для демонстративного обговорення розбіжностей, конфліктів, суперечок і полемічних дискусій з іншими користувачами і/або Адміністрацією ZRK;
 • розміщати будь-яку іншу інформацію, яка на думку Адміністрації не відповідає цілям створення ZRK, шкодить інтересам Користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на ZRK.

 

Адміністрація ZRK зобов'язана:

 

 • розглядати будь-які пропозиції та ідеї, що подаються Користувачами через сайт;
 • відповідати на усі запитання Користувачів щодо роботи сайту та його організації.

 

Адміністрація ZRK має право:

 

 • припиняти та/або відміняти, в односторонньому порядку, реєстрацію Користувачів і відмовляти у користуванні логіну та паролю у випадку, коли Користувач подає неправильну або неповну інформацію, чи у Адміністрації є підстави вважати, що надана інформація невірна або неточна;
 • відмовити у розміщенні чи видаляти будь-який Контент, розміщений на ZRK;
 • видаляти роботи Майстра, якщо від його активності на сайті пройшло більше 2 місяців;
 • редагувати та/або видаляти будь-який контент Користувачів, якщо він суперечить цим Правилам, чинному законодавству України, а також в інших випадках на розсуд Адміністрації;
 • змінювати назви та описи робіт з метою підвищення їх рейтингу у пошукових системах;
 • вибірково обмежувати розміщення робіт Користувачів у розділах каталогу, а також відмовити в їх розміщенні, якщо, на думку Адміністрації, вони не відповідають тематиці ZRK;
 • переносити Роботи із одного розділу каталогу в інший без відома Користувача, який розмістив дані Роботи, якщо, на думку Адміністрації, вони не відповідають тематиці розділу;
 • призупинити та/або припинити дію всіх логінів і паролів Користувачів, видалити логін і пароль, вибірково обмежити доступ до сервісів ЗР, а також заблокувати і/або видалити будь-який Контент, якщо на думку Адміністрації Користувач порушує дані Правила та/або ведете неправомірну діяльність;
 • посилати своїм Користувачам інформаційні повідомлення;
 • змінювати оформлення ZRK, Контент, набір сервісів, змінювати або доповнювати використовуване програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на ZRK, будь які серверні у будь-який час з попереднім повідомленням або без нього;
 • проводити необхідні профілактичні або інші роботи в той чи інший час на власний розсуд з попереднім повідомленням Користувачів або без нього.

 

Адміністрація не несе відповідальності за:

 

 • конфіденційність щодо будь-якого Контенту користувачів;
 • будь-який Контент користувачів або третіх осіб, розміщений на ZRK або з їх допомогою, а також не дає ніяких гарантій по відношенню до будь-якого Контенту, його точності, актуальності або достовірності;
 • якість, безпеку і будь-які інші споживчі властивості виставлених Робіт, а також за правомірність виставлення їх на продаж;
 • будь-які дії користувачів або третіх осіб, що використовують ZRK, а також за будь-які наслідки таких дій;
 • перерви в наданні послуг, викликані технічними перебоями в роботі обладнання та / або програмного забезпечення;
 • будь-який випадковий, ненавмисний, непрямий збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, викликаний у зв'язку з використанням вмісту ZRK;
 • будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких ви отримали доступ через ZRK;
 • будь-які збитки чи шкоду, що виникли в результаті нездатності збезпечувати конфіденційність пароля;
 • будь-які збитки: прямі, непрямі, загальні, спеціальні, компенсаційні, і/або випадкові, в результаті/або, пов'язані з проведенням відносно Користувача або кого-небудь ще в зв'язку використанням цього сайту.

 

Адміністрація не займається:

 

 • безпосередньою участю у процесі здійснення угод між Користувачами;
 • врегулюванням спірних питань і конфліктів між Користувачами і закликає вирішувати їх самостійно в особистому листуванні.